Přebor ČOS ve všestrannosti – mladší žactvo 2011

V Brně proběhl ve dnech 27.-29. května Přebor ČOS mladšího žactva ve všestrannosti, kde se sešli nejlepší sportovci ze sokolských jednot v republice. Disciplíny gymnastický čtyřboj-prostná, přeskok, hrazda, kruhy, atletický čtyřboj-dálka, sprint, vytrvalost, hod kriketovým míčkem, šplh a plavání 25 m. Je hodnoceno umístění v každé disciplína, je to vlastně desetiboj. Je hodnocení jednotlivců a družstev, družstvo tvoří dvě dívky a dva chlapci ve stejné kategorii.

V kategorii I. ročník 2002-2004, Chrastinová Emilie, Bysterská Adéla, Zeisek Dan, Mikuláš Lachman.

Mikuláš předvedl vyrovnané výkony ve všech disciplínách a překvapivě získal v celkovém hodnocení 1. místo a přebornický titul na rok 2011. Umístění v jednotlivých disciplínách: plavání 6, atletika 5, gymnastika 3, šplh 1. Chrastinová Emilie plavání 3, atletika 4, gymnastika 6, šplh 26, celkově 7 místo, Bysterská Adéle plavání 2, atletika 24, gymnastika 11, šplh 27, celkově 16 místo, Zeisek Dan plavání 14, atletika 19, gymnastika 14, šplh 5, celkově 13 místo. Ve družstvech získali 3.místo.

V kategorii II. ročník 2000-2001, Hlinková Klaudie, Hošková Kateřina, Spilka Mikuláš, Tomiška Michal /Libčice/. Umístění, Hlinková Klaudie plavání 27, atletika 35, gymnastika 19, šplh 32, celkově 27 místo, Hošková Kateřina plavání 6, atletika 15, gymnastika 32, šplh 25, celkově 23 místo, Spilka Mikuláš plavání 21, atletika 20, gymnastika 2, šplh 4, celkově 8 místo. Tomiška Michal /Sokol Libčice/ plavání 13,atletika 5, gymnastika 3, šplh 3, celkově 4. místo. Ve družstvech se umístili na 6. místě.

Všichni se snažili podat co nejlepší výkony, za což si zaslouží pochvalu a také poděkování jejich cvičitelům za celoroční přípravu. Protože mají předpoklad, že se můžou probojovat na přebory ČOS v roce 2012, tak si slíbili zlepšení tréninku a zaměření na to co se jim letos nedařilo.

Děkujeme za dobrou reprezentaci Sokola Příbram, města Příbram a Jungmannovy župy.

Za Sokol František Beran

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.