Historie tábora

Dětský letní tábor pro sokolské děti

Historie :

V roce 1993 to byl spíše pokus dát dohromady pár sokolských cvičitelů a prožít s nimi po celoroční práci s dětmi hezký týden prázdnin. Začátek naší táborové historie se odehrával na zapůjčené faře v Chrobolech u Prachatic díky Honzovi Hassmannovi . Děti všeho věku, pár cvičitelů a hlavně fůra nápadů a elánu spojená se zkušenostmi z pobytů v přírodě . Romantika se vším všudy, protože na tábor jsme jeli z Příbrami vlakem. Dospěláci vložili do prvního běhu sokolského tábora všechen svůj um a zkušenosti ze svých dřívějších prázdninových aktivit . Spalo se na kovových palandách, vařili jsme střídavě venku na ohništi a uvnitř také pekli v pravé peci . K rybníku jsme šli pěšky přes celou ves. Každý večer byl táborák. Vznikly tak první táborové zpěvníky. Někteří spali tenkrát prvně pod širákem.

Rozcházeli jsme se se slzičkami v očích. Zůstaly nezapomenutelné zážitky a společný slib – příští rok nashledanou.

Celkem nás tehdy bylo 28 účastníků , vedoucí z cvičitelek Míla Bartošová , Maruška Marková a Klára Jelínková , dva pomocníci a kuchař tehdy ještě nevyučený Jára Hassmann .

Další rok se přihlásilo více zájemců a v Chrobolech už byly turnusy dva. Následovaly tábory v Oborách u Višňové v letech 1995 a 1996 , kde nás už bylo hodně . Stanový tábor včetně vybavení kuchyně nám zapůjčili příbramští skauti . V roce 1997 nám posloužil zapůjčený stanový tábor píseckého Sokola ve Varvažově . Následně jsme trávili týden u řeky na Častoboři v roce 1998 v pronajatých chatkách . Tak vznikl požadavek a přání pořídit si tábor náš vlastní .

V současné době, tedy od roku 1999 , tábor provozujeme pod obcí Jablonná nedaleko Příbrami . Ten se stal se tradicí a s „nejlepším programem v Čechách“, jak říkají děti, rodiče i vedoucí . Stanové městečko už z našich vlastních stanů si sami na pronajmuté louce nejdříve postavíme a pak zbouráme . Na louce po nás nezůstane jediná stopa, snad až na podupaný trávník, který za rok bude zase jako nový. Vedoucími jsou cvičitelky a cvičitelé Sokola Příbram , kteří si po celoroční práci s dětmi jedou odpočinout na tábor.

V prvním běhu jsou táborníky nejmenší děti, které chodí na cvičení do Sokola, nebo s maminkami navštěvují dětský klub Sokolík , jejich sourozenci a kamarádi a děti našich cvičitelek . Jsou v doprovodu někoho z rodičů , nebo prarodičů . Je tedy zaručeno, že zvykání na pobyt v přírodě, první spaní ve stanu, táborák a umývání nádobí je beze stesku. A všichni se vždy těší na příští rok, třebaže se z některých předškoláků již stali školáci. Tak si s námi pobyt zopakují – vždyť pokaždé je jiné téma her .

Druhý turnus je už pro školní děti a má také svůj vlastní program nabitý tématy a aktivním využitím času. Vedoucími a praktikanty jsou nyní už bývalí táborníci .

Hlavní vedoucí a organizátor stavby a chodu tábora je Sváťa Chrastina mladší .

Tábor poté využívá ještě Sokol Dobříš a oddíl Vojty Šamšuly . Bourání stanů a likvidace stop po táboře je pak společná .

Některá táborová témata :

Pravěk

Cestujeme po světadílech

Ve vodní říši

V říši pohádek

V pohádkách Boženy Němcové

Stroj času

Plavba kolem Země

Indiánské léto

Svět zvířátek

S večerníčkem

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.