Počátek Memoriálu

Memoriál Bedřicha Šupčíka

Začátky memoriálu

K přípravě oslav 130 let založeni Sokola Příbram jsme hledali vhodnou sportovní akci, kterou bychom mohli přispět k obnově úspěšných tradic sokolské činnosti. Náhoda tomu chtěla, že jsme se seznámili s obrovským úspěchem sokolského borce B. Šupčíka, stery na VIII. OH v Paříži získal naši první zlatou olympijskou medaili. Vzhledem k tomu, ze se šplh na laně po r. 1932 z programu OH definitivně vytratil – není se co divit, že široká veřejnost již dnes o této slavné historii téměř neví. Zrodila se myšlenka oživit tuto historii podobným závodem.

zakládající členové organizačního výboru: – Radko Valík, Sváťa Chrastina st., Míla Bartošová, Láďa Trojan a Jarda Rozmajzl.

Velikost příbramské sokolovny, zvláště pak výška jejího stropu nás utvrzovala v přesvědčení, že historicky závod v tak nezvykle náročné disciplíně můžeme v Příbrami uspořádat.

Nultý ročník 27. 10. 1993

Organizační výbor měl na přípravu 3 měsíce. Napřed bylo třeba zjistit, za jakých technických podmínek a pravidel se před 70 lety v Paříži šplhalo. Cesty za tímto Poznaním vedly nejen do Muzea tělesné výchovy a sportu v Praze, na Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze či za paní Vajsarovou (dcerou B. Šupčíka), ale také až do bibliotéky Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne ve Švýcarsku.

Dále bylo třeba zhotovit funkční elektrickou časomíru, sehnat 12 m Dlouhé lano na šplh, navrhnout a včas vytisknout brožury a diplomy, brožury rozeslat snad na dvě sta adres, pro vítěze dát zhotovit věrnou kopii medaile Za vítězství z r. 1924 a také najít sponzory, kteří by byli ochotni nám pomoci zabezpečit celou akci finančně. Dnes tomu ani nechceme věřit, že vše uvedené a další desítky úkolů zde nejmenovaných se nám podařilo v tak krátké době zajistit. Přes krátkost propagace a přes tréninkovou náročnost této discipliny se na start nultého ročníku memoriálu dostavilo 18 závodníků. Závodníkům i divákům se celá atmosféra závodu líbila. Jako úspěšný byl tento závod ohodnocen též představiteli OV a OS. Tím bylo rozhodnuto, že závod se vzpomínkou na olympijské vítězství B. Šupčíka se stane jeho memoriálem a že příbramští Sokolové zajistí jeho tradiční uspořádání. Český olympijský výbor a náčelnictvo České obce sokolské převzalo nad memoriálem záštitu.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.