Šplh v Příbrami

Olympijský šplh je původně olympijská sportovní disciplína ve šplhu na laně. Startuje se na povel ze sedu na zemi a leze se bez přírazu nohou do výše 8 metrů. Pro dorostence se jedná o zkrácený šplh do výše 4,5 metrů. V současnosti již tato disciplína mezi olympijskými sporty nefiguruje.

Přesto je v našich dějinách nezapomenutelná, protože právě v této disciplíně vybojoval v roce 1924 Bedřich Šupčík pro Československo první zlatou olympijskou medaili. V dnešní době již není tento sport příliš rozšířen a to především kvůli své značné fyzické náročnosti.

Počátek olympijského šplhu v příbramském Sokole je datován do roku 1993, kdy byl v naší sokolovně zorganizován 0. ročník Memoriálu Bedřicha Šupčíka. Od té doby se závodníci Sokola Příbram účastnili téměř všech ročníků. Historický pohled od počátku memoriálu je popsán v menu „Memoriál Bedřicha Šupčíka“.

Na začátku byl příbramský memoriál jedinou soutěží v této disciplíně během celého roku, proto ani motivace závodníků ke kvalitní soustavné přípravě nebyla nijak veliká. Výkony všech závodníků se ani nepřibližovaly k tomu, který kdysi předvedl náš první olympijský vítěz. Ovšem postupem času se napříč Českou republikou vytvořil systém závodů ve šplhu, který každoročně vrcholí Mistrovstvím republiky. Krom toho je možné navštívit i závody, kde se šplhá do výše 14 nebo 20 m.

Přibližně od roku 2000 se příbramští závodníci začínají více specializovat na šplh. Většina z nich se zároveň věnuje všestrannosti a teamgymu, což nemalou měrou přispívá k jejich kondici. Výrazný výkonnostní zlom nastal přibližně v roce 2006, kdy se naši začali na závody připravovat soustavněji a více systematicky. Od té doby stávají příbramští závodníci nezřídka na předních příčkách ve všech soutěžních kategoriích.

V roce 2007 se tři našizávodníci zúčastnili mezinárodních závodů v extrémním šplhu na 10, 15 a 20 metrů ve Francouzském Lyonu. I zde se naši umístili na předních příčkách. Za naše největší dosavadní úspěchy lze považovat výkony dvou našich borců, kteří několikrát dokázali vyšplhat osmimetrové lano v čase kratším, než to zvládl B. Šupčík na olympijských hrách v roce 1924, kde zvítězil. Tito dva závodníci se tak zapsali do prestižního klubu Bedřicha Šupčíka (Václav Kotlan, Jiří Kotlan), (více informací v menu „Memoriál Bedřicha Šupčíka“). Kromě soutěžení se naši závodníci podílí na organizaci zmíněného memoriálu.

V současnosti se u nás šplhu věnuje několik mužů a dorostenců. Trénujeme pravidelně v úterý a ve čtvrtek od 17 hodin v sokolovně. Při přípravě na důležitý závod je samozřejmě trénink intenzivnější a chodíme až 5x týdně, každý podle svých možností. Budeme rádi pokud se naše řady rozšíří, a proto je kdokoliv se zájmem o šplh v naší partě vítaný. Můžete se přijít podívat na trénink, vyzkoušet si šplh a případně s námi zatrénovat.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.