Teamgym – Malá oblast Písek 2010

Dokonce pět družstev ze Sokola Příbram odjelo tuto sobotu do Písku, aby se zúčastnila dvou soutěží v malé oblasti. Dvě družstva cvičenek ze sportovní gymnastiky soutěžila v TeamGymu Junior, který tvoří tři discipliny. Pohybová skladba je sestavena podle předem daných kritérií. V akrobacii cvičenci předvádí 3 série akrobatických řad. Každá obsahuje nejméně dva různé akrobatické prvky spojené přímo bez mezikroků. Výjimky jsou přesně stanoveny. Výběr prvků mezi jednotlivými sériemi musí být odlišný. Hodnota každé řady je určena na základě tabulky obtížnosti. Třetí disciplinou je trampolínka s přeskokovým i bez přeskokového nářadí. Při hodnocení průměr šesti nejvyšších individuálních hodnot obtížnosti určuje hodnotu obtížnosti cvičení družstva v dané sérii. Výchozí známka série je dána součtem obtížnosti a hodnoty za kompozici a provedení. Tři družstva absolvovala soutěž malého TeamGymu, který vychází z pravidel a technických ustanovení pro soutěž TeamGym Junior. Soutěž je určena pouze pro členy oddílu sokolské všestrannosti. Soutěžními disciplinami je akrobacie a trampolínka, které mají téměř stejná kritéria. Všechna družstva jsou složena ze 6 až 12 závodníků. V každé sérii jich cvičí vždy 6. Všichni naši cvičenci a cvičenky závodili ve dvou věkových kategoriích a s obrovskými úspěchy. Opět úspěšně vykročili do nového cvičebního závodního roku.

V dopoledních hodinách v soutěži Malého TeamGymu v kategorii do 11 let obsadili chlapci na svých prvních závodech 2. místo. Družstvo děvčat si v kategorii do 16 let vybojovalo 3. místo a družstvo chlapců skončilo těsně za nimi s rozdílem nižším o pouhých 0.05 bodů.

Odpoledne probíhal závod TeamGym Junior, ve které obě družstva děvčat do 11 i do 16 let obsadila nejvyšší stupínek, tedy 1. místo. Oběma družstvům se dařilo i minulý týden, protože si na stejné soutěži v Plzni vybojovala také prvenství.

Účastí v malé oblasti v Písku si všechna naše družstva vybojovala postup do velké oblasti, která se bude konat 18. a 19. 12. v Praze. Poděkování patří všem cvičitelům a trenérům Sokola Příbram za kvalitní práci ve cvičebních hodinách.

Za Sokol Příbram – J. Mudrová

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.