Přebor ČOS ve všestrannosti – starší žactvo, dorost a dospělí 2011

Ve dnech 18. – 19. června proběhl v Praze přebor ČOS ve všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých. TJ Sokol Příbram na tento závod, který patří díky rozmanitosti disciplín mezi velmi náročné, vyslal také své závodníky. V kategorii žákyně III závodily Kateřina Jarošová a Eva Menšíková, za žákyně IV Kristýna Mazná, za žáky III Matouš Lachman, za žáky IV Michal Gerčák, za dorostence Jan Šindelář a Ondřej Vaner a za muže Tomáš Ježek, Jiří Trávníček a Pavel Fíla. Soutěžilo se celkem ve čtyřech hlavních disciplínách – atletice, gymnastice, šplhu a plavání.

Ženské kategorie začínaly v sobotu dopoledne gymnastikou a šplhem na tyči, odpoledne pokračovaly atletikou a v neděli dopoledne končily plaváním. Umístění žákyň v jednotlivých disciplínách bylo následující (gymnastika / šplh / atletika / plavání): Kateřina Jarošová (10. – 11. / 15. – 16. / 4. / 27.), Eva Menšíková (14. / 5. / 8. / 17.) a Kristýna Mazná (12. / 15. / 20. / 13.).

Mužské kategorie začínaly v sobotu dopoledne atletikou, odpoledne pokračovaly gymnastikou se šplhem na laně a končily v neděli dopoledne, současně s ženskými kategoriemi, plaváním. Umístění žáků v jednotlivých disciplínách bylo následující (atletika / gymnastika / šplh / plavání): Matouš Lachman (10. / 6. / 5. / 10.) a Michal Gerčák (16. / 7. / 14. / 8.).

Zvláštní pozornost zaslouží dorostenci, kteří svými výkony ovládli stupně vítězů ve všech disciplínách. Velice slušných výsledků dosáhli například ve šplhu na laně (4,5 m), kde Jan Šindelář obsadil 2. místo s časem 3,81 s a Ondřej Vaner 1. místo s časem 3,77 s. V plavání na 100 m obsadil J. Š. 1. místo (1:10,00) a O. V. 2. místo (1:13,20), v atletice J. Š. 1. místo a O. V. 3. místo. Gymnastika skončila pro oba závodníky stejným součtem bodů, a tedy 1. – 2. místem.

Muži po úporném boji s konkurenty předvedli, že stále mají na závodění dostatek sil a že i přes nedostatek času na trénink jsou stále schopni podávat slušné výkony. V atletice skončil Tomáš Ježek 4. – 5., Jiří Trávníček 6. a Pavel Fíla 10. V gymnastice borci ukázali, že mají kvalitní základy, a obsadili tak hned dva stupně vítězů. T. J. 1. místo, P. F. 3. místo, J. T. 5. místo. Ve šplhu na laně (4,5 m) T. J. 4. místo, P. F. 7. místo a J. T. 8. místo. Poslední disciplínou bylo plavání, ve kterém obsadil T. J. 2. místo, P. F. 5. místo a J. T. 6. místo.


V celkovém hodnocení dopadli závodníci takto: žákyně III – Kateřina Jarošová (8.) a  Eva Menšíková (10.), žákyně IV – Kristýna Mazná (13.), žáci III – Matouš Lachman (7.), žáci IV – Michal Gerčák (13.), dorostenci – Ondřej Vaner (2.), muži – Jiří Trávníček (5.) a Pavel Fíla (8.). Přeborníkem ČOS pro rok 2011 v kategorii dorostenci se stal Jan Šindelář a v kategorii muži Tomáš Ježek.

Tyto závody jsou vždy vyvrcholením cvičebního roku a jakousi vizitkou toho, jak byli závodníci připravování. Z hlediska organizátorů byla tato akce zdařilá a vše proběhlo, až na drobné odchylky, dle časového harmonogramu. Co se týče našich závodníků, je u žactva jasně vidět, kde je potřeba zabrat. Muži by se měli příští rok obávat nového člena kategorie, kterým se stane Jan Šindelář. Na Ondřeje Vanera se tedy přenese zodpovědnost obhájit titul přeborníka ČOS ve všestrannosti v kategorii dorostenců v roce 2012.

Na závěr bych chtěl za všechny závodníky TJ Sokol Příbram poděkovat cvičitelům (zejména Františku Beranovi a Jiřímu Češkovi), kteří věnují svůj čas a úsilí přípravě a výchově kvalitních cvičenců.

cos_2011_vysledky

Tomáš Ježek

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.