OŠ – Modřanský Tarzan 2011

Tato tradiční soutěž v olympijském šplhu, která je zařazena mezi kvalifikační závody na MČR, nese svůj název podle jedné z pražských čtvrtí a způsobu jakým se konaly první ročníky. Před více než deseti lety se první ročník tohoto sportovního klání se totiž odehrál v Modřanech, kde bylo lano zavěšeno na vzrostlý strom. Ovšem řada posledních závodů je již situována v atraktivnějším místě Sofijkého náměstí, rovněž v Praze – Modřanech.


Letošnímu ročníku, který připadl na sobotu 21. 5. přálo i počasí, a proto poslední ze závodů, který se ještě koná na otevřeném prostranství, mohl dobře proběhnout. Jako obvykle nechyběli mezi startujícími i naši závodníci, ačkoliv jejich počet byl bohužel okolnostmi omezen na jednoho v obou kategoriích – muži a dorostenci. Počasí bylo slunečné a divácká kulisa pražského náměstí byla silnější než obvykle bývá v tělocvičně. Bohužel do hlavní kategorii mužů nepřijel náš jediný zástupce Václav Kotlan v dobré formě a jeho výsledný čas 8,82 s na 8 m laně stačil až na 10. místo. Oproti tomu v kategorii dorostenců na 4,5 m vybojoval náš Jiří Hanus výborné druhé místo v čase 4,12 s a přivezl tak domů cennou medaili. Kromě toho Jirka mimo soutěž bezproblémově zvládl vyšplhat i mužskou 8 metrovou vzdálenost a je tedy velkým příslibem do budoucnosti.


Závod byl dobře zorganizován. Pořadatelé jej navíc obohatili vloženým závodem KO systému dvojic na 4,5 metru. Věcné ceny od hlavního sponzora firmy Nestlé potěšily na závěr všechny zúčastněné. Tímto byly ukončeny všechny předprázdninové soutěže v olympijském šplhu. Poslední kvalifikační závod na prosincové mistrovství na 8 metrovém laně se bude pořádat v říjnu v Písku. Mimo to se v červnu bude ještě konat šplh do extrémních 14 metrů v Novém Městě nad Metují. Podrobné výsledky z tohoto i ostatních závodů budou jako obvykle k nalezení na stránkách www.svetsplhu.cz

Václav Kotlan

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.