uvod_demo

Valná hromada 2018

Tělocvičná jednota SOKOL Příbram

zakladatel Memoriálu Bedřicha Šupčíka

Výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Příbram svolává své členy

na

VALNOU HROMADU

která se koná ve úterý 13. března 2018 od 18,00 hodin v příbramské sokolovně

Program valné hromady:

1. zahájení

2. zřízení mandátové komise

3. volba zapisovatele, členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu

4. zprávy činovníků

5. zpráva dozorčí komise

6. plán činnosti a návrh rozpočtu na r. 2018

přestávka

7. rozprava

8. závěr

Předpokládaný závěr je ve 21,00 hodin.

Před zahájením valné hromady lze od 17,00 hod. zakoupit členské známky na rok 2018 a vyrovnat nedoplatky za minulý rok. Členské průkazy vezměte s sebou.

Členské příspěvky:

dospělí: 1250,- Kč

důchodci: 350,- Kč (cvičitel důchodce 150,-Kč)

žactvo: 1250,- Kč

cvičitelé: 550,- Kč (aktivní)

Členské příspěvky zahrnují sletovou známku v hodnotě 50,- Kč

Těším se na Vás

Sváťa Chrastina

starosta

 

 

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.