Přebor ČOS ve všestrannosti 2013

O víkendu 15. a 16. června 2013 proběhl v Praze Přebor České obce sokolské (ČOS) v sokolské všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých.

Přebory ČOS jsou nejvyšší úrovní systému soutěží odboru všestrannosti ČOS. Své síly zde měří členové Sokola z celé České republiky. Závod v sokolské všestrannosti se skládá ze čtyř hlavních disciplín: atletika, gymnastika, šplh a plavání. Tato soutěž klade na závodníky velmi vysoké nároky. Vítěz musí prokázat svou sílu, rychlost, vytrvalost, pružnost, obratnost a koordinaci. Pro lepší představu o náročnosti závodu je zde uveden příklad mužské kategorie: atletika – běh na 100 m, skok daleký, vrh koulí (7,26 kg), běh na 1500 m; gymnastika – přeskok (kůň nadél), hrazda (doskočná), bradla, kruhy, prostná; šplh (4,5 m ze sedu bez přírazu nohou); plavání (100 m volný způsob).

Sokol Příbram každoročně vysílá na přebory ČOS v sokolské všestrannosti své reprezentanty. Tento rok jich bylo na přebor staršího žactva, dorostu a dospělých vysláno celkem osm (ženské kategorie pod vedením Jarky Mudrové a mužské kategorie pod vedením Františka Berana a Jiřího Češky). V jednotlivých kategoriích to byli tito závodníci: žákyně IV (1998 – 1999) – Kateřina JAROŠOVÁ a Eva MENŠÍKOVÁ; žáci IV (1998 – 1999) – Matouš LACHMAN; dorostenci (1995 – 1997) – Matouš HAVRLÍK; muži (1994 a starší) – Pavel FÍLA, Tomáš JEŽEK, Jan ŠINDELÁŘ a Ondřej VANER.

Příbramská výprava nezklamala a na přeboru si vedla velice solidně.

V kategorii žákyně IV bylo celkem 26 závodnic. Svěřenkyně Jarky Mudrové se však konkurence nezalekly a v jednotlivých disciplínách (plavání / šplh / gymnastika / atletika) se umístily takto: Kateřina JAROŠOVÁ (17. / 8. / 5. / 3.) a Eva MENŠÍKOVÁ (11. / 6. / 11. / 14.). V přeboru ČOS v sokolské všestrannosti (tj. v celkovém součtu bodů z jednotlivých disciplín) skončila Kateřina JAROŠOVÁ na velmi pěkném 3. místě a Eva MENŠÍKOVÁ na 8. místě.


V kategorii žáci IV byl pouze jeden příbramský závodník Matouš LACHMAN, který čelil patnácti soupeřům. V jednotlivých disciplínách se umístil takto: plavání 6., šplh 9., gymnastika 5., atletika 4. Tato nenápadná umístění znamenala výsledné 2. pořadí, čímž Matouš LACHMAN překvapil nejen sebe, ale i ostatní.

Největší naděje byly vloženy do dorostenecké a mužské kategorie, ve kterých má Sokol Příbram zkušené borce. Za dorostence závodil Matouš HAVRLÍK, který předvedl svým deseti soupeřům velmi vyrovnané výkony. Kromě atletiky, ve které byl 4., obsadil samé bronzové pozice (gymnastika, šplh, plavání). Svými výkony si Matouš HAVRLÍK v celkovém hodnocení zajistil obdivuhodné 2. místo.

Opravdovou senzaci však předvedli čtyři borci Sokola Příbram v mužské kategorii. Do Prahy vyrazili s cílem obsadit v celkovém hodnocení místa v první pětce. Toto se jim i přes silnou konkurenci dalších patnácti mužů také povedlo! V plavání si první místo velmi slušným časem 1:05,50 zajistil Jan ŠINDELÁŘ, 3. byl Tomáš JEŽEK, 4. Ondřej VANER a 8. Pavel FÍLA. Ve šplhu byl z příbramských mužů opět nejlepší Jan ŠINDELÁŘ, který časem 3,71 s obsadil 2. místo, ve velmi těsném závěsu si Ondřej VANER vyšplhal pro 4. místo, Pavel FÍLA byl 5. a Tomáš JEŽEK 6. Gymnastice kraloval Pavel FÍLA, který kromě hrazdy a bradel vyhrál všechna nářadí, Tomáš JEŽEK také ukázal, že příbramský Sokol připravuje své členy dobře a obsadil 2. místo, Ondřeji VANEROVI se letos příliš nezadařilo na bradlech, a tak se umístil na 4. místě, také Jan ŠINDELÁŘ měl s bradly problémy, a skončil na 6. místě. Poslední disciplínou byla atletika, ve které z příbramské výpravy nejlépe dopadl Ondřej VANER, který obsadil 3. místo, Jan ŠINDELÁŘ byl 7., Tomáš JEŽEK 10. a Pavel FÍLA 13. V přeboru ČOS v sokolské všestrannosti kategorie mužů pak bylo výsledné pořadí sestaveno takto: 1. místo (přeborník ČOS) obsadil Jan ŠINDELÁŘ, za ním velmi těsným rozdílem bodů obsadil 2. místo Ondřej VANER, poslední volné místo na bedně vítězů obsadil Tomáš JEŽEK, Pavel FÍLA svými výkony skončil na 5. místě, čímž naplnil stanovený cíl.


Důležitou roli na přeboru ČOS kromě závodníků měli také organizátoři soutěže. Sokol Příbram zabezpečoval disciplínu šplh. Jako jediný vlastní elektronickou časomíru pro šplh na tyči a na laně. Vrchním rozhodčím šplhu byl Jiří KOTLAN.

Na závěr lze konstatovat, že příbramský Sokol coby organizace funguje velice dobře, a vytváří tak dobré jméno jednak sobě (Sokolu Příbram), ale i městu Příbram samotnému. Důkazem jsou výsledky jeho členů v nejrůznějších soutěžích. Je potřeba si uvědomit, že výsledky závodníků jsou vždy dány nejrůznějšími činiteli. Mezi ty nejdůležitější patří: závodníci sami, zejména pak jejich přístup k tréninku; trenéři, kteří vedou a vychovávají cvičence; vedení příbramského Sokola spolu s rodiči, kteří vytvářejí podmínky trenérům a cvičencům k naplnění vytyčených cílů. Trenéři jako jsou František BERAN, Jiří ČEŠKA a Jarka MUDROVÁ značnou měrou ovlivnili již mnoho generací cvičenců, a tím přispěli k vytvoření lepší společnosti. Za jejich obětavou, neúnavnou a účelnou práci jim patří obrovský dík.

Tomáš Ježek

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.