Pozor-na-webovky_gallery-big

Obnovujeme provoz Sokola Příbram – informace

Od čtvrtka 3. prosince 2020 přechází Česká republika do třetího stupně protiepidemického systému (dále jen PES). Činnost jednotlivých oddílů bude umožněna pouze za dodržení vládních nařízení, zejména opatření PES 1,2. Nařízení se liší pro soutěžní a nesoutěžní oddíly:

 1. Sportovní příprava organizovaných sportovců včetně sportovních kroužků (oddíly, které se zúčastňují soutěží):

   • pouze individuální sporty;

   • maximálně 10 osob v tělocvičně (1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců);

   • každá osoba musí mít po celou dobu nasazenou ochranu dýchacích cest.

 1. Rekreační sporty (nesoutěžní oddíly):

   • pouze individuální sporty;

   • maximálně 10 osob v tělocvičně, 1 osoba na 15 m2;

   • každá osoba musí mít po celou dobu nasazenou ochranu dýchacích cest.

O tom, zda daný oddíl zahájí činnost, rozhodují vedoucí oddílů.

Všem osobám kromě cvičitelů a cvičenců je vstup do sokolovny zakázán.

Odkazy:

1 PES – matice opatření https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/PES_matice_opatreni_221120_final.pdf;

2 PES – matice opatření – sportovní aktivity https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Matice_opatreni_PES_druheho_stupne_sport_final_29112020.pdf.

Obsazení tělocvičen

Pro usnadnění domluvy mezi jednotlivými oddíly se bude rozdělení tělocvičen v nouzovém stavu řídit TABULKOU. Všichni jsou povinni řídit se rozpisem dle tabulky.

Samostatné prostory a jejich určení:

  • malý sál – všechny oddíly

  • velký sál – všechny oddíly

  • přísálí – všechny oddíly
  • gymnastická tělocvična – oddíly gymnastiky a teamgymu

  • zrcadlový sál – horní – pouze sportovní oddíly

  • zrcadlový sál – spodní – pouze sportovní oddíly

  • sál u vstupu – pouze sportovní oddíly

Přednost při obsazování tělocvičen mají vždy oddíly podle standardního rozvrhu. Je však nutno být zarezervován v tabulce. Oddíl, který bude chtít využívat dané prostory, se rezervuje u náčelníka Tomáše Ježka (email: jezek.mail@seznam.cz, 602 388 876).

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.