dopis

Dopis členům – Sokol a Covid-19

Vážení rodiče, cvičenci, sportovní přátelé,

uplynulý rok byl pro nás všechny velmi složitý, rok plný změn a náhlých rozhodnutí v závislosti na růstu nákazy Covid-19 a následných vládních opatření. Pro naše sokolské hnutí znamenal rok 2020 nejprve okamžité zavření tělocvičen a tedy omezení naší sportovní činnosti, pak jejich krátkodobé zpřístupnění pro malý počet cvičenců a opětovné zavření. Někteří trenéři a cvičitelé se nemohli z důvodu vlastního ohrožení zapojit do činnosti ani v době rozvolnění vládních opatření. Nejinak to bylo i s kulturními a společenskými akcemi, které náš Sokol organizuje.

Vzniklá situace zasáhla náš Sokol ekonomicky. Finanční ztráty dosáhly více jak 1 000 000 Kč. A to je pro Sokol opravdu tragédie. Počet členů mládeže v Sokole Příbram se pohybuje mezi 570-650 členy. Náklady na jejich činnost činí 3 600 000 Kč respektive 4 400 000 Kč. Náklady na jednoho cvičence činí v průměru 6 000 Kč. Na úhradě těchto nákladů se podílí cvičenci/rodiče částkou 1 500 Kč za rok. Cvičenci sportovních oddílů/oddílové příspěvky cca 500 Kč. Město Příbram v grantovém řízení částkou cca 1 000 Kč, ministerstvo školství částkou cca 1 350 Kč, Česká obec sokolská 175 Kč. Tíha dofinancování nákladů ve výši cca 1 500 Kč na jednoho člena mládeže byla a nadále zůstává na Sokolu Příbram. Tolik finančních prostředků nemáme k dispozici. Museli jsme situaci řešit úvěrem. Prostředky na udržení finanční stability v Sokole získáváme pronájmy (pronájmy školám, pronájmy na taneční kurzy a na společenské akce). A to nám doba „Coronavirová“ neumožňuje – to jsou ty naše finanční ztráty.

Občas se setkáváme s názorem rodičů, zda bychom neměli vracet peníze, které zaplatili za členské příspěvky, když jejich děti nemohly z nějakého důvodu do Sokola chodit. Sokol je nezisková organizace. Členské příspěvky se platí za možnost stát se členem našeho spolku, za možnost účastnit se cvičení, soutěží, tělovýchovných a sportovních akcí a vystoupení, kulturní a společenské činnosti v jednotě, župě i v rámci ČOS, jak vyplývá ze 1Stanov České obce sokolské. Ten, kdo do Sokola vstupuje, tak činí dobrovolně, protože chce sdílet náš sportovní a tělocvičný program. Členské příspěvky však nejsou předplatným za cvičební hodiny, a Sokol Příbram je vracet nemůže.

Všichni v Sokole se věnují sportovní a tělocvičné práci dobrovolně, ze zájmu a čistého nadšení. Nikdo z trenérů a cvičitelů není v pracovním poměru a svoji trenérskou práci každý cvičitel vykonává ve svém volném čase. Pokud máte pocit, že nám chcete pomoci, přijďte. Rádi vás vyškolíme pro práci s těmi nejmladšími.

Závěrem na Vás máme prosbu. Buďte Sokolu věrní. Po coronaviru opět přijďte. Nám, trenérům a cvičitelům chybíte. V sokolovně je smutno. Také nezapomínejte na sebe. Zdravý životní styl, přiměřená fyzická aktivita společně s pozitivním myšlením, to všechno je nyní potřeba víc než kdy dříve. Podpořte Sokol zaplacením členských příspěvků pro rok 2021. Budeme mít jistotu, že jste stále s námi. Děkujeme.

Zdraví Vás kolektiv Všech trenérů, cvičitelů a vedení Sokola Příbram.

1Stanovy ČOS

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.