Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Otevírací doba : Po – Pá 8.30 – 12.00 dětská herna s programem + dle aktuálního rozvrhu hodin

 1. Každý návštěvník se zapíše do knihy celým jménem a příjmením a zaplatí vstupné dle platného ceníku.
 2. Děti mají přístup do dětského klubu (DK) jen v doprovodu dospělé osoby.
 3. V celém prostoru DK je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.
 4. Vstup do prostor DK je možný pouze v přezůvkách, ponožkách či s návleky.
 5. Své svršky a obuv odkládejte na věšáky a do botníku. Nenechávejte věci ležet na zemi.
 6. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození DK nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.
 7. Do DK mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Maminky, nevoďte do centra ani děti s podezřením na začínající nemoc! Trpí-li Vaše dítě alergickou rýmou nebo kašlem, noste sebou lékařské potvrzení.
 8. Do DK mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém či páchnoucím ošacení.
 9. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu v DK.
 10. Do hracího prostoru, vymezeného kobercem, je přísně zakázáno nosit jídlo a pití – platí pro děti i pro rodiče.
 11. Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také jídlo uklidí. Nenechávejte jídlo na nízkých stolech. Každý rodič také dbá o čistotu rukou svého dítěte.
 12. Do kuchyňky mají přístup pouze zaměstnanci DK. Pokud budete potřebovat připravit jídlo či pití, uložit věci do lednice apod. obraťte se prosím na ně.
 13. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Na nočník děti vysazujte také pouze v prostorách WC.
 14. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dbejte na to , aby se děti k vybavení centra chovaly šetrně.
 15. Buďte tolerantní k „vzájemnému poznávání dětí“. Dejte pozor na to, aby vaše dítě jinému neublížilo.
 16. Návštěvníci centra jsou povinni respektovat připomínky či nařízení zaměstnanců DK. S případnými problémy či komplikacemi se rovněž obracejte na tyto osoby.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme příjemný pobyt v našem DK!

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.