Přihláška a členské příspěvky

Od února 2022 se přihláška do Sokola vyplňuje elektronicky ZDE

Sokol Příbram je zařazen ve Středočeském kraji a župě Jungmannově.

 

Výše členského příspěvku pro rok 2022:

Dospělí, děti … 1500,- Kč

Důchodci … 400,- Kč

Aktivní cvičitelé … 600,- Kč

Aktivní cvičiteké důchodci … 200,- Kč

Platby za členské příspěvky se provádějí výhradně BEZHOTOVOSTNĚ dle VZORU:

Na účet35-523288349/0800

Částka: 1500,- (600, 400, 200)

Variabilní symboldatum narození cvičence (např. cvičenec narozen 21.1. 2005, tedy do variabilního symbolu se uvede: 20050121)

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení cvičence (např. Josef Novák)

FAKTURA ZA ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY JE K DISPOZICI ZDE