Příspěvek pro pojištěnce VZP

Členové Sokola Příbram, kteří jsou současně i pojištěnci VZP mohou na základě daňového dokladu o zaplacení členského příspěvku žádat o čerpání příspěvku na pohybové aktivity v rámci preventivního programu od VZP (Pozor pro dospělé platí, že dle aktuálních podmínek musí být minimální hodnota dokladu nebo součtu několika dokladů (permanentek) 1 500 Kč) V případě, že platba členského příspěvku proběhla bezhotovostně, je nutné doložit  Fakturu za zaplacení členských příspěvků a současně doložit výpis z bankovního účtu, kde bude vidět platba za členství.